Skip links

Zámek Žerotínů ve Valašském Meziříčí (12 km)

Zámek Žerotínů nechal vybudovat Jan z Pernštejna v roce 1538. Nedlouho nato se stal majetkem Viléma staršího ze Žerotína. Původně renesanční zámek byl v polovině 18. století barokně upraven, rozšířen o křídla a o patro zvýšen. K severnímu křídlu přiléhá velmi hodnotný kamenný portál se znakem hrabat Žerotínů. Do roku 1815 patřil Žerotínům a následně rodu Kinských, kteří ho roku 1854 prodali rakouskému státu a poté se ze zámku stala ženská věznice do roku 1912.

Údajně zde byla vězněna i slavná travička Maryša, jelikož to byla jediná věznice na Moravě a ve Slezsku. Během válek se zámek proměnil na vojenský lazaret.

Adresa: Komenského 1, 757 01 Valašské Meziříčí
Telefon: +420 571 684 558

aaa