Skip links

Zámek Vsetín (16 km)

Čtyři stálé expozice, které vás seznámí s historií lidových bouří na Vsetínsku v 17. a 18. stol., s uměleckohistorickými muzejními sbírkami a sbírkami užitého umění, včetně unikátního souboru ohýbaného nábytku zn. Thonet a J. & J. Kohn, v části národopisné se seznámíte s místní lidovou výrobou. Nově je otevřena expozice „V tom vsetínském zámku“, kde v kostce projdete historií zámku a bývalých majitelů vsetínského panství. Součástí nové expozice je i ukázka archeologických nálezů ze Vsetínska a ze zámeckých sklepů, které jako nejstarší části zámecké budovy byly odkryty v 60. letech minulého století.

Během celého roku probíhají v muzeu současně dvě krátkodobé výstavy. Galerie v 1. patře je zaměřena na výtvarné umění a hostí významné regionální umělce i celorepublikové špičky ve svém oboru. Ve výstavních sálech v přízemí probíhají výstavy se zaměřením na historii, přírodovědu, etnografii aj. Pro školy i další zájemce je k výstavám vytvořen doprovodný zábavně naučný program.

Muzeum spravuje rozsáhlé historické, etnografické a umělecké sbírky.. V zámku se nachází také knihovna regionálních tisků, která je pro veřejnost přístupná po předchozí domluvě s paní Janou Novákovou.

V zámeckých prostorách se konají i svatby a jiné společenské akce a je možné si je pronajmout.

 

Aktuální informace zde.