Skip links

Zámek Kinských ve Valašském Meziříčí

Empírový zámek vznikl na místě původní správní budovy rožnosvsko-krásenského panství, která byla v roce 1854 za majitele Eugena Kinského přestavěna na panské sídlo. K zámku přiléhá rozsáhlý park se vzácnými dřevinami. Prohlídka zahrnuje expozici zámeckých pokojů, skla, gobelinů a starých tisků.

Empírový zámek vznikl na místě původní správní budovy rožnosvsko-krásenského panství, která byla v roce 1854 za majitele hraběte Eugena Kinského přestavěna na panské sídlo. Došlo ke zvýšení budovy o poschodí s provedením mansardové střechy, kryté přírodní břidlicí. Tato přestavba vtiskla objektu v podstatě dnešní podobu. Zámek je jedním z posledních dokladů starší zástavby městečka Krásna a patří k souboru nejvýznamnějších památek města Valašské Meziříčí.K vidění jsou tři vybavené místnosti. Pokoj hraběte Kinského, který zdobí podobizny předků a příbuzných z rodu Kinských, ložnice manželů Seilernových s pseudorenesančním nábytkem z konce 19. století a reprezentační místnost zámeckého salónu. Jeho mobiliář sice není původní, ale plně akceptuje dobu 19. století, kdy byly zámecké pokoje s oblibou zaplňovány nábytkem a doplňky ve stylu empíru, biedermeieru či napodobující starší historické slohy. Na salón navazuje zámecká herna pro děti i dospělé s komorní „Expozicí hraček ze zámku a podzámčí“.Novější historie města Valašské Meziříčí je úzce spjata se sklářskou výrobou a výrobou ručně tkaných koberců a tapisérií. Spojení monumentálních výtvarných námětů na gobelínech s osvětlovacím sklem tvoří zajímavou, ojedinělou a esteticky velmi působivou expozicí, která důstojně reprezentuje muzeum a představuje Valašské Meziříčí jako město „skla a gobelínů“.Expozice Staré knihy vyprávějí představuje jednu z nejcennějších sbírek valašskomeziříčského muzea: sbírku starých tisků a rukopisů. Na panelech a ve vitrínách jsou vystaveny staré tisky, resp. knihy, které – ať už byly vytištěny kdekoliv – provázely po staletí čtenáře ve Valašském Meziříčí a blízkém okolí.

V přízemí zámku Kinských ve Valašském Meziříčí byla v létě 2002 otevřena malá expozice muzejní kavárny z 30. let 20. stol. Dominantu kavárny tvoří rozměrný kavárenský příborník, který v minulém století stával ve nádražní restauraci na staré krásenském nádraží. Byl vyroben na zakázku u valašskomeziříčské nábytkářské firmy a reprezentuje dobu, ze které vyšel. Vše doplňují velké plochy zabrušovaných zrcadel a gobelín v lunetě utkaný podle návrhu malíře Jaro Kučery v místní gobelínové manufaktuře. Dobový porcelán, díla valašských výtvarníků, „aktuální“ noviny z třicátých let návštěvníky vrátí do atmosféry první republiky.

K zámku přiléhá rozsáhlý park se vzácnými dřevinami, založený na rozhraní 18. a 19. století. Pravděpodobně v období přestavby správní budovy v empírový zámek se uskutečnila i rozsáhlá úprava parku, určující v zásadě jeho dnešní ráz. Park má rozlohu 6,297 ha.