Skip links

Mikulův mlýn (7 km)

Bývalý vodní mlýn Jana Mikuly v obci Mikulůvka (dříve Pržno) je jednou z mála zajímavých technických památek v našem regionu. Chráněn je sice jako památka kulturní, ale podstatná je jeho funkce a velmi dobře dochované mlýnské zařízení, které je i dnes schopné provozu.

V roce 2010 probíhala oprava mlýna podpořená OP Přeshraniční spolupráce SR-ČR, která především zajistila stabilizaci mlynářovy roubené chalupy přiléhající ke zděnému mlýnu. Srub byl v havarijním stavu, proto bylo nutné celou stavbu opravit od nosných trámů až po propadlé krovy a vyměnit všechny zetlelé části. Dále bylo zprovozněno elektrické mlecí zařízení mlýna, ale také vyrobena replika původního dřevěného kola mlýna podle návrhu schváleného Národním památkovým ústavem. Mlýn tak znovu ožívá jako centrum pro pořádání environmentálních osvětových akcí se stálou expozicí o historii mlynářství, Mikulovy rodiny a obce Mikulůvka.

Informace o otevírací době.