Skip links

Barokní sýpka ve Valašském Meziříčí

Nejstarší části sýpky lze datovat do poslední třetiny 17. století, kdy její jádro bylo vyzděno z jemnozrnného kamene. Střešní krytina byla původně šindelová a v 19. století nahrazena krytinou prejzovou, která byla shodná s pálenou krytinou použitou na zámku. Původní okna ani dveře se nedochovaly a otvory po nich byly dodatečně upravovány.

Objekt byl zřejmě velmi poškozen, spolu se zámkem i předměstím, v době třicetileté války při obléhání města Švédy roku 1648. Po skončení války bylo mnoho hospodářských objektů včetně sýpky opraveno.

Ve druhé polovině 18. století došlo k barokně klasicistní úpravě zámecké sýpky, která zřejmě dostala svou nynější podobu s charakteristickými okny lemovanými plochými šambránami s ušima a vnitřní samonosnou konstrukcí, vzájemně spojovanou dřevěnými čepy.

Po prodeji panství v roce 1815 rodu Kinským význam hospodářské budovy sýpky pozvolna upadal. Její funkci postupně převzala hlavní sýpka panství, vybudovaná v roce 1748 v Krásně.

Když byla v zámku zřízena ženská trestnice r. 1855, stal se źe sýpky sklad postelí. I v pozdějších letech sloužila sýpka k nejrůzněším skladovacím účelům a budova velmi chátrala až do roku 1991.

V roce 1992 byla zrekonstruována střecha a o dva roky později byl proveden stavebně historický průzkum. Poté práce načas ustaly. K myšlence rekonstrukce objektu se opět přistoupilo až v roce 2005 a díky projektu Brána do Beskyd – informační a poradenské centrum ve Valašském Meziříčí se v roce 2006 stavební práce opět rozběhly. V říjnu 2006 byl objekt předán do řádného užívání.
Pondělí 9:00–17:00
Úterý 9:00–17:00
Středa 9:00–17:00
Čtvrtek 9:00–17:00
Pátek 9:00–17:00
Sobota 9:00–13:00
Neděle —
V sezonu (červen – září) prodloužena otevírací doba So 9-17, Ne 10-15.