Skip links

Arboretum v Semetíně (15 km)

Na ploše 7 ha Vás okouzlí téměř tisíc cizokrajných dřevin a rostlin rozčleněných do jednotlivých oddílů z hlediska geografického. V této dendrologické sbírce planých i okrasných dřevin naleznete zástupce ze všech koutů naší zeměkoule. Ve druhé části se nachází sbírka tradičních ovocných dřevin Valašska a západního Slovenska, včetně odrůd, které bývají často nedoceňovány nebo přímo opomíjeny. Všechny dřeviny jsou označeny českým i vědeckým jménem, eventuálně s uvedením jejich přirozeného místa výskytu.

Pro lepší informaci je připravena útlá příručka Průvodce arboretem, obsahující kompletní soupis všech vysazených dřevin. Součástí arboreta jsou také lesní porosty v různých stádiích růstu, ve kterých je možné pozorovat ukázky lesnických pěstebních prací jako jsou obnova lesa, jeho výchova prořezávkou a probírkou.

Informace o provozovateli zde.